Haci Murat Aslan is door Welzijn Druten verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 


Aslan zit sinds 2014 namens Welzijn Druten in de gemeenteraad en was de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter. Hij kwam veelvuldig in het nieuws naar aanleiding van zijn felle kritiek op de plannen voor een eventuele fusie met de gemeente Wijchen. Mede dankzij zijn inzet heeft deze fusie geen doorgang gevonden.  


Haci Aslan is getrouwd en vader van een dochter en zoon. In het dagelijks leven combineert hij zijn politieke werkzaamheden met het ondernemerschap en is hij actief als zorgprofessional. 


Over zijn lijsttrekkerschap zegt hij:

“Ik ben zeer vereerd dat ik gekozen ben als lijsttrekker. In de komende periode blijft het voor ons van essentieel belang dat onze inwoners op een proactieve wijze geïnformeerd en geraadpleegd worden bij belangrijke beslissingen in de gemeente, anders dus dan bij de afgeketste fusie dus. Tijdige en duidelijke communicatie staat hierbij hoog in het vaandel. Het mag niet zo zijn dat de politiek zijn gang kan gaan omdat men bij de verkiezingen “mandaat” gekregen zou hebben.


Wij zullen de komende jaren met beide benen op de grond blijven staan. Dat houdt in dat Welzijn Druten inzet op het koesteren en in stand houden van het uitstekende voorzieningenniveau van onze gemeente”. Ook wij zien de financiële problemen in Druten, die overigens het resultaat zijn van  onverstandig beleid. Het kan echter niet zo zijn dat onze inwoners nu die problemen maar moeten oplossen. Welzijn Druten is dan ook tegen het automatisch verhogen van de ozb-belasting de komende jaren.


Daarnaast wil ik me samen met mijn collega’s van Welzijn Druten de komende jaren onder meer inzetten voor woningbouw voor starters en senioren en de (verdere) ontwikkeling van een gunstig ondernemersklimaat. Ook het samen komen tot een inclusieve samenleving staat hoog op de agenda.  Deelnemen aan de samenleving door iedereen blijft niet alleen bij mooie worden maar gaat ook echt vorm krijgen. Bijvoorbeeld door het realiseren en toegankelijk maken van kwalitatief goede én betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen.


Tot slot gaan we natuurlijk de samenwerking met onze buurgemeenten verder ontwikkelen. Daarbij blijven we wel Baas in eigen gemeente!