Burgerleden


Onze burgerleden ondersteunen de zittende raadsleden bij hun werkzaamheden. Zij nemen op een actieve wijze deel aan de fractievergaderingen. Ook vertegenwoordigen zij onze partij tijdens de ronde tafel gesprekken waarbij de raadsvergaderingen worden voorbereid.